Ivana Košařová
Rekvalifikace, rekvalifikační kurzy
Na Záhonech 837/28, 141 00 Praha 4 - Michle

Rekvalifikace a rekvalifikační kurzy "I" Centra!

Vzdělávací zařízení Ivany Košařové je držitelem akreditace ministerstva školství na rekvalifikační kurzy v těchto oborech: Holičství a kadeřnictví, Kosmetické služby, Manikúra včetně nehtové modeláže, Pedikúra včetně nehtové modeláže, Provoz solárií, Vizážistika a barvová typologie. Díky této akreditaci, obdržíte po úspěšném ukončení rekvalifikace, osvědčení s celostátní platností.

Rekvalifikační kurzy se vyučují buď denní (po-pá) nebo víkendovou (so-ne) formou.

Z více jak 15 ti letých zkušeností s rekvalifikacemi víme, že získání základních praktických dovedností a přístupů, je možné jen při individuální péči zkušených lektorů. Rekvalifikační kurzy jsou proto omezeny kapacitně a rekvalifikační kurzy vyučují v našem rekvalifikačním centru lektoři s dlouholetou praxí v oboru.

Ideální dopravní dostupnost. Rekvalifikační kurzy na adrese Praha 4- Michle jsou jen 270 m od metra trasy C stanice Kačerov. Ihned za rohem rekvalifikačního centra je možnost parkování.

Rekvalifikace u nás mohou využít i lidé evidovaní na úřadu práce. „I“ Centrum dlouhodobě spolupracuje s úřady práce. Mnohé úřady práce hradí lidem u nich evidovaným, rekvalifikace v plné výši. Další informace k úřadům práce viz níže.

Informace o rekvalifikačních kurzech, cenách a délce trvání získáte po kliknutí na jejich odkazy.

Informace k přihláškám a platbám získáte po kliknutí na odkaz Přihláška do kurzu.

Na spolupráci s Vámi se těší Ivana Košařová.

Rekvalifikace vyučujeme na adrese:

Pobočka Praha:
Pod Dálnicí 473/4
141 00 Praha 4 - Michle
mobil: 604 695 450
email: icentr@iap.cz
 

Úvod do problematiky aneb co jsou to rekvalifikace:

Rekvalifikace je získání nové odbornosti nebo rozšíření stávající odbornosti uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o vydání živnostenského list. Obsah a rozsah rekvalifikace musí odpovídat akreditaci schválené ministerstvem školství pro daný obor rekvalifikace. Pro zařazení uchazeče do rekvalifikace jsou brány do úvahy tyto skutečnosti: dosažené vzdělání, zdravotní stav, případně další požadavky vyplývající z akreditace pro daný obor. Rekvalifikace se uskuteční na základě dohody mezi uchazečem o rekvalifikaci a rekvalifikačním centrem. Další možností pro uskutečnění rekvalifikace je dohoda mezi úřadem práce, uchazečem o rekvalifikaci, který je v evidenci úřadu práce a rekvalifikačním centrem. Rekvalifikační kurz je ukončen zkouškou před zkušební komisí. Ve většině kurzů je zkouška složena z části praktické a části teoretické. Pouze vzdělávací zařízení akreditovaná ministerstvem školství mohou vydávat osvědčení s celostátní platností. Na základě tohoto osvědčení mohou úspěšní absolventi následně žádat o vydání živnostenského listu (v některých oborech je vyžadována pro vydání živnostenského listu praxe nebo tzv. garant). Délka rekvalifikačního kurzu je dána akreditací a záleží na dosaženém vzdělání uchazečů. V řadě oborů je rekvalifikace umožněna pouze uchazečům s dosaženým minimálně středoškolským vzděláním. Pro uchazeče se základním vzděláním je v některých oborech vyžadována dvojnásobná délka rekvalifikačního kurzu (cena je v těchto případech samozřejmě vyšší než u rekvalifikací se standardní délkou kurzu).

Rekvalifikace a úřady práce aneb co je dobré vědět, když jste evidování na úřadu práce:

Pokud Vás úřad práce zařadí do evidence uchazečů o rekvalifikační kurzy, může Vám v případě schválení uhradit příslušné náklady na kurzovné. V některých případech může úřad práce účastníkům navštěvujícím rekvalifikační kurzy poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. cestovné, ubytování). Rekvalifikační kurzy zajišťuje příslušný úřad práce podle místa trvalého pobytu uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

V současné době je možné, aby si lidé, evidovaní na úřadu práce sami vybrali akreditované vzdělávací zařízení ve kterém chtějí rekvalifikace absolvovat.

Některé úřady práce poskytují dokonce i finanční příspěvek na zahájení podnikání.

Úřad práce důsledně sleduje docházku na rekvalifikační kurzy. Pokud účastník rekvalifikačního kurzu nedodržuje domluvené podmínky, musí kurzovné za rekvalifikaci uhradit sám. Dále se vystavuje riziku, že bude z kurzu vyloučen a navíc bude vyřazen i z evidence úřadu práce, čímž přijde o veškeré podpory.

Kurzy

"I" Centrum je vzdělávací zařízení, které je akreditováno ministerstvem školství a nabízí tyto rekvalifikační kurzy v těchto oborech: Rekvalifikace kosmetika, rekvalifikace manikúra a nehtová modeláž, rekvalifikace pedikúra a manikúra, rekvalifikace holičství a kadeřnictví, rekvalifikace vizážistka a barvová typologie, rekvalifikace provoz solárií a doplňkový kurz poradce zdravého životního stylu a další. Protože to jsou samé zajímavé profese a v dnešní době vyhledávaná povolání tak i zájem o tyto kurzy je opravdu velký. V ceně kurzů je zahrnuta teoretická i praktická část výuky, materiál používaný při výuce, studijní materiály, závěrečná praktická a teoretická zkouška, po jejímž úspěšném složení obdržíte celostátně platné osvědčení a certifikát o absolvování kurzu.

Rekvalifikace kosmetika

V kurzu se vyučuje:

Kompletní kosmetické ošetření, čištění pleti, aplikace krémů a masek, úprava obočí, masáž, diagnosa pleti, depilace teplým a studeným voskem, barvení řas a obočí. Počet kosmetických lehátek je volen tak, aby se výuky účastnili všichni frekventanti kurzu najednou. Dále se vyučují základy anatomie, dermatologie, kosmetické materiály, komunikace s klientem, základy podnikání, hygiena. Pro více informací o kurzu klikněte zde.

Rekvalifikace kadeřnictví

V kurzu se vyučuje:

Aplikace moderních technologických postupů, zásady péče o vlasy, večerní i svatební účesy, veškeré kadeřnické úkony. Dále se vyučují základy anatomie, dermatologie, kadeřnické materiály, komunikace s klientem, základy podnikání, hygiena. Pro více informací o kurzu klikněte zde.

Rekvalifikace manikúra včetně nehtové modeláže

V kurzu se vyučuje:

Základní klasická manikúra, masáž rukou, aplikace umělých nehtů (gelová metoda případně akrylová metoda, cena zahrnuje pouze výuku jednou metodou, v případě požadavku obou metod se doplácí 1.000,- Kč). Součástí kurzu je i výuka francouzské manikůry a permanentní francouzské manikúry. Dále se vyučuje hygiena, anatomie, technologie nehtové modeláže, základy podnikání. Pro více informací o kurzu klikněte zde.

Rekvalifikace pedikúra včetně nehtové modeláže

V kurzu se vyučuje:

Klasická manikúra, masáž ruky, pedikúra za použití skalpelu, masáž nohy, modeláž technikou gel do lampy. Dále se vyučuje hygiena, anatomie, technologie nehtové modeláže, základy podnikání. Pro více informací o kurzu klikněte zde.

Rekvalifikace solária

V kurzu se vyučuje:

Teorie související s používáním solárií, jejich obsluha a základní údržba. Anatomie kůže, dermatologie. Pro více informací o kurzu klikněte zde.

Rekvalifikace vizážistika

V kurzu se vyučuje:

Denní, večerní, karnevalové a svatební líčení, senior make-up, základní barvové poradenství. Pro více informací o kurzu klikněte zde.

(c) 2004 Martin Hauge XHTML 1.0 | CSS