Provoz během opatření proti Covid 19

Vážení klienti. Vzhledem o probíhající pandémii Covid 19 a s tím spojenými vládními nařízeními nelze zaručit, že kurzy proběhnou v uvedených termínech. Přihlásit se do kurzu v uvedených termínech možné je. O tom, zda kurz proběhne v uvedeném termínu nebo o tom, kdy bude opět zahájena výuka, která byla vládními opatřeními přerušena, vás budeme informovat jakmile získáme oprávnění k další výuce. Bohužel vzhledem k tomu, že výuka rekvalifikačních kurzů nepatří přímo mezi služby, ani neprobíhá ve školských zařízeních, nemůžeme se řídit termíny obecně uváděnými v tisku či televizi, ale musíme vyčkat na povolení přímo z ministerstva školství, které má rekvalifikace v pravomoci. Přeji vám pohodový den a stálé zdraví . Ivana Košařová

Aktuální situace : do 28.2.2021 je výuka povolena a kurzy probíhají viz : https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/15-2-2021-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a

Rekvalifikační kurz kadeřnice

Chystáte se vykročit jiným směrem? Rekvalifikační kurz vám může pomoci. Absolvujte u nás rekvalifikační kurz kadeřnice a změňte svou profesní budoucnost. Pokud jste z blízkosti Prahy, ale i z dáli, vyberte si termín kurzu a vyplňte přihlášku.

 

Max. počet frekventantů v kurzu: 
10
Délka rekvalifikačního kurzu: 

Pro účastníky se středoškolským vzděláním: denní 3 měsíce, víkendový kurz 16 víkendů

V kurzu se vyučuje: 

Aplikace moderních technologických postupů, zásady péče o vlasy, večerní i svatební účesy, základní kadeřnické úkony. Dále se vyučují ,komunikace s klientem, základy podnikání, hygiena, teorie k přípravě na zkoušky.

Cena za kurz: 

Cena kurzu je 28.200,- Kč v ceně kurzu je zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace, potřebujete mít na zkoušku modely a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon kadeřnice a kopii zdravotního průkazu.
 

Doplňující informace: 

V ceně je zahrnuta teoretická i praktická část výuky, spotřební materiál používaný při výuce studijní materiály, které zůstávají frekventantům kurzu i po jeho dokončení. Fény a strojky, natáčky a další pomůcky a nástroje jsou součástí vybavení praktické učebny. Frekventi si kupují pouze vlastní nůžky a hřebeny. Na začátku kurzu Vám poradíme jaké nůžky a hřebeny budete potřebovat, případně Vám je zajistíme (nejsou však v ceně kurzu). V ceně je zahrnuta  závěrečná praktická a teoretická zkouška po jejímž úspěšném složení obdržíte  Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a  Osvědčení o získání profesní kvalifikace  Kadeřník( 69-071-H ). Na podkladě této zkoušky získáte živmostenský list bez odpovědného zástupce- garanta.