Provoz během opatření proti Covid 19

Vážení klienti. Vzhledem o probíhající pandémii Covid 19 a s tím spojenými vládními nařízeními nelze zaručit, že kurzy proběhnou v uvedených termínech. Přihlásit se do kurzu v uvedených termínech možné je. O tom, zda kurz proběhne v uvedeném termínu nebo o tom, kdy bude opět zahájena výuka, která byla vládními opatřeními přerušena vás budeme informovat okamžitě, jakmile získáme oprávnění k další výuce. Bohužel vzhledem k tomu, že výuka rekvalifikačních kurzů nepatří přímo mezi služby ani neprobíhá ve školských zařízeních nemůžeme se řídit termíny obecně uváděnými v tisku či televizi, ale musíme vyčkat na povolení přímo z ministerstva školství, které má rekvalifikace v pravomoci. Přeji vám pohodový den . Ivana Košařová

Kosmetička

Ti úspěšní pracovní příležitosti nehledají, ale vytvářejí. Absolvujte náš rekvalifikační kurz kosmetička a postavte se na vlastní nohy. Začněte se živit tím, co vás baví.

 

Max. počet frekventantů v kurzu: 
10
Délka rekvalifikačního kurzu: 

Denní kurz 8 týdnů, víkendový kurz 4 měsíce

V kurzu se vyučuje: 

Kompletní kosmetické ošetření, čištění pleti, aplikace krémů a masek, úprava obočí, masáž, diagnosa pleti, depilace teplým a studeným voskem, barvení řas a obočí. Počet kosmetických lehátek je volen tak, aby se výuky účastnili všichni frekventanti kurzu najednou. Dále se vyučují základy anatomie, dermatologie, kosmetické materiály, komunikace s klientem, základy podnikání, hygiena.

Cena za kurz: 

Cena kurzu je 18 350,- Kč. V ceně kurzu je zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace. Na závěrečnou zkoušku je potřeba  model a zdravotní průkaz.

Doplňující informace: 

V ceně je zahrnuta teoretická i praktická část výuky, spotřební materiál používaný při výuce (krémy, masky atd.), studijní materiály, které zůstávají frekventantům kurzu i po jeho dokončení. V ceně je zahrnuta i závěrečná praktická a teoretická zkouška, po jejímž úspěšném složení obdržíte celostátně platné osvědčení a certifikát o absolvování kurzu.