Vizážistka

Max. počet frekventantů v kurzu: 
10
Délka rekvalifikačního kurzu: 

denní 2 týdny, víkendová 5 víkendů

V kurzu se vyučuje: 

Denní, večerní, karnevalové a svatební líčení, senior make-up, základní barvové poradenství.

Cena za kurz: 

Cena za kurz: 14.650,- Kč. V ceně kurzu zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace. Na zkoušku je potřeba model a platný zdravotní průkaz.

Doplňující informace: 

V ceně je zahrnuta teoretická i praktická část výuky, spotřební materiál používaný při výuce studijní materiály, které zůstávají frekventantům kurzu i po jeho dokončení. V ceně je zahrnuta i závěrečná praktická a teoretická zkouška po jejímž úspěšném složení obdržíte celostátně platné osvědčení a certifikát o absolvování kurzu.